อุปกรณ์หลากหลายชนิดในปัจจุบัน ทั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โทรศัพท์ หรือแม้แต่ GPS จำเป็นต้องใช้สัญญาณจาก SIM CARD เพื่อส่งตัวสัญญาณที่ต้องการ อัพเดต และดูข้อมูลนั้นๆได้ แต่อุปกรณ์แต่ละประเภท ต่างก็มีช่องสำหรับใส่ SIM CARD ต่างขนาดกันไป โดยในปัจจุบัน SIM CARD มี ถึง 3 ขนาดด้วยกัน
ซิมขนาดปกติ เป็นขนาดใหญ่สุด (Standard Sim)
ซิมขนาดไมโคร เป็นซิมขนาดกลาง (Micro Sim)
ซิมขนาดนาโน เป็นซิมขนาดเล็กสุด (Nano Sim)
โดยปัจจุบัน ได้มีการผลิตแผงซิมให้สามารถแกะ ให้เล็ก หรือเพิ่มขนาดได้ตามความต้องการของอุปกรณ์ โดยยังสามารถหาซื้อถาดแปลงซิมได้ และยังสามารถไปรับบริการซิมใหม่ เบอร์เดิม หาใช้ซิมเก่าและต้องการซิมใหม่ที่มีขนาดเล็กลงได้อีกด้วย